KĀRĻAMUIŽA

Hidden in Noble Silence

Skaistā Amatas upes apkārtne

No Anglijas Krievijas impērijas Baltijas provincēs 18.gadsimtām tika ieviestas ainavu dārzniecības tradīcijas, angļu stils bija modē īpaši imperatores Katrīnas II valdīšanas laikā.  Ainavu parku vai mežaparku pamatkoncepcija prasīja nepieļaut dabas kropļošanu. Pastaigu ceļiem un takām gar upi, caur mežu vai gravu vajadzēja vīties dabiski, it kā būtu iestaigātas jau simtiem gadu. Nokritušajiem kokiem bija jāpaliek un ainaviski jāapaug ar sūnu. Ja arī kādas sakopšanas darbības tika veiktas, tām bija jāsaglabā dabas pirmatnīgums. Bija pieļaujama ainavisku skatpunktu un romantisku atpūtas vietu iekārtošana. Ainavu parkā vajadzēja parādīt dabas daudzveidību un neatkārtojamību.

Ainavu parka izveidošana Kārļu muižā

Skaistā apkārtne ar krāšņajiem Amatas krastiem jau no 18. gadsimta beigām bija kļuvusi par iemīļotu apmeklējuma vietu ceļotājiem. Amatas krastos pie Kārļu muižas daba bija radījusi vienreizīgu iespēju ainavu parka eksistencei. Tur bija un joprojām ir viss nepieciešamais: iespaidīgas smilšakmens un dolomīta kraujas, elpu aizraujošas ainavas un burbuļojoši strauti, daudzveidīgs putnu koris un pirmatnīgas gravas.

Apkārtne tik ļoti atbilda apgaismības laikmeta priekšstatam par parku vai dārzu, ka atbilstoši sava laika modes prasībām jau 18. gs., beigās Kārļu muižā tika izveidots brīva plānojuma ainavu parks. Muižas īpašnieki gleznaino apkārtni saudzīgi papildināja: gar tuvējās Amatas klinšainajām kraujām izveidoja gājēju takas, mākslīgu ūdenskritumu un vairākas romantiskas atpūtas vietas. 18. gadsimta beigās veidotais ainavu parks Kārļu muižā bija sava laikmeta labākās gaumes un skaistuma izpratnes izcils liecinieks.

Ainavu parks iekļāva senlejas lielākos devona perioda iežu atsegumus un kraujas. Mūsdienās saglabājusies daļa no parka dendroloģiskajiem stādījumiem un takām. Ir iepējams izstaigāt vecā parka takas, kā arī aplūkot iespaidīgas kraujas un iežu atsegumus gar Amatu.

Lejupielādējiet bezmaksas maršrutu karti un aprakstu.

Ainavu krauja

Ainavu krauja ir parka nozīmīgākais dabas objekts. Tā atrodas Amatas krastā, apm. 1 km attālumā no “Kārļamuižas” , iepretī Kārļu zivjaudzētavai (bij., Kārļumuižas ūdensdzirnavām), starp Ainavu un Klintsleju mājām. Ainavu krauja ir 45 m augsta, vairāk nekā 500 m gara upes krasta krauja, kurā atrodami trīs atsegumi – Bizenes iezis, Ainavu iezis un Ērgļu klints. Tie ir vieni no augstākajiem iežu atsegumiem Baltijā. Ainavu krauja ir valsts aizsardzībā esošs ģeoloģiskais piemineklis. No kraujas paveras iespaidīga ainava uz Amatas senleju. Virs Ainavu kraujas, gar Amatas labo krastu aizvijas Amatas taka.