KĀRĻAMUIŽA

Hidden in Noble Silence

Kārļamuiža ir stāsts par cilvēku likteņiem, ko radījusi pašu vēlme un griba, kā arī likteņiem, kam vajadzēja pakļauties lielvaru politiskajām interesēm un ekonomiskajām kataklizmām, bet visbiežāk tos veidoja apstākļu mijiedarbība. Muižas saimnieku vēlēšanās un prasme praktiskās vajadzības savienot ar estētisko baudījumu ļāva pārvērst Kārļus par skaistu, pārdomātu un gaumīgu, dabas ainavā prasmīgi iekļautu ēku ansambli ar parku, kas priecēja ne tikai pašmāju iedzīvotājus, bet ieinteresēja arī ceļotājus.