KĀRĻAMUIŽA

Hidden in Noble Silence

Kārļamuižai (vāciski: Karlsruhe) svarīga ir tās vēsture. Muiža tika dibināta 18. gadsimta vidū, un tās bagātā vēsture ietver Vāciju, Lielbritāniju, Zviedriju, Krieviju un Vidzemi .

Ir vairāki svarīgi fakti un notikumi, kurus ir vērts atcerēties.

Pirmais nozīmīgais vēstures notikums bija romantiska muižas ainavu parka izveidošana 18. gadsimtā

Rakstītie avoti liecina, ka 17. gadsimtā vietā, kur tika izveidots muižas centrs, atradās viensētas - Latsche (Lāči) un Jaunlatsch (Jaunlāči) jeb Aschekalln (Pelnu kalns). Pēc Lielā Ziemeļu kara (1701 - 1721) bija pamestas, un to vietā izveidoja Volfu muižu ar nosaukumu Wolfsruhe. To pastāvēšanu 1757. gadā apstiprināja baltvācu vēsturnieks Leonhards fon Striks.

1777. gadā muižu nopirka Karls Eberhards fon Zīverss (Karl Eberhard von Sievers), muiža mainīja nosaukumu – Kārļamuiža (Gute Karlsruh). Zīversi pārbūvēja ne tikai galveno mājvietu Cēsīs, bet 18. gadsimta 80. gados izveidoja sava laika prasībām atbilstošu barokālu muižas centra ansambli arī Kārļumuižā.

Pēc viņa brāļa Pētera Kristiāna fon Zīversa (Peter Christian von Sievers)  iniciatīvas, iekārtojot pastaigu celiņus, takas un romantiskas atpūtas vietas, izveido romantisku ainavu parku. Skaistā apkārtne ar izteikto reljefu, upes stāvajiem smilšakmens krastiem, mežainajiem pauguriem un ziediem bagātām zemienēm radīja muižas centra ansambļa plānojumam izteiksmīgu fonu, vienlaikus izvirzot arī īpašus noteikumus. Kādreizējo saimnieku vēlēšanās un prasme praktiskās vajadzības savienot ar estētisko baudījumu ļāva pārvērst Kārļus par labi pārdomātu, skaistu un gaumīgu, dabas ainavā prasmīgi iekļautu ēku ansambli ar parku, kas priecēja ne tikai pašmāju iedzīvotājus, bet ieinteresēja arī ceļotājus kā no tuvējās apkārtnes, tā no attālākajiem novadiem. 18. gadsimta beigās veidotais ainavu parks Kārļu muižā bija sava laikmeta labākās gaumes un skaistuma izpratnes izcils liecinieks. Skaistā apkārtne ar krāšņajiem Amatas krastiem 18. gadsimta beigās un 19.gs bija kļuvusi par iemīļotu apmeklējuma vietu ceļotājiem. Interese bija tik liela, ka Vidzemes landrāts Vilhelms Frīdrihs fon Ungerns-Šternbergs jau 1796. gadā ieteica iekārtot kādu ērtu māju, kur daudzie ceļotāji varētu pārnakšņot un par samaksu saņemt pārtiku. Domu par viesnīcas būvi apsvēra arī muižas kādreizējais īpašnieks galma padomnieks Karls Eberhards fon Zīverss.

Angļu dārzu, ainavu parku un mežaparku pamatkoncepcija prasīja nepieļaut dabas kropļošanu. Pastaigu ceļiem un takām gar upi, caur mežu vai gravu vajadzēja vīties dabiski, it kā būtu iestaigātas jau simtiem gadu. Nokritušajiem kokiem bija jāpaliek un ainaviski jāapaug ar sūnu. Ja arī kādas sakopšanas darbības tika veiktas, tām bija jāsaglabā dabas pirmatnīgums. Bija pieļaujama ainavisku skatpunktu un romantisku atpūtas vietu iekārtošana. Ainavu parkā vajadzēja parādīt dabas daudzveidību un neatkārtojamību. 

Amatas krastos pie Kārļamuižas daba bija radījusi vienreizīgu iespēju šāda ainavu parka vai mežaparka eksistencei.  Tur bija un joprojām ir viss nepieciešamais: iespaidīgas smilšakmens un dolomīta kraujas, elpu aizraujošas ainavas un burbuļojoši strauti, daudzveidīgs putnu koris un pirmatnīgas gravas. Apkārtne tik ļoti atbilda apgaismības laikmeta priekšstatam par parku vai dārzu, ka muižas īpašniekiem, lai padarītu šo vietu neaizmirstamu daudziem muižas viesiem un ceļotājiem, vajadzēja veltīt tikai nedaudz piepūles, iekārtojot pastaigu celiņus, takas un romantiskas atpūtas vietas. 18. gadsimta beigās veidotais ainavu mežaparks Kārļamuižā bija sava laikmeta labākās gaumes un skaistuma izpratnes izcils liecinieks. 
 

Vēl viens nozīmīgs vēsturisks notikums ir izcilas arhitektūras pērles - muižas kungu mājas - celtniecība

1795. gadā Karls Eberhards fon Zīverss pārdeva Kārļamuižu Andželai Marijai Pīrsonei (dzimusi Trompovska).  Andželas fon Trompovskas vīrs bija Džeimss Pīrsons. Bagātais skotu tirgotājs dzimis 1741. gadā Montrozā, Skotijā, jurista Roberta Pīrsona (1701-1763) un Annas Freizeres (Anne Fraser) ģimenē. Komerciālās intereses viņu aizveda uz Vidzemi. Rīgā Džeimss Pīrsons kopā ar turīgākajiem vietējiem tirgotājiem izveidoja vairākas tirdzniecības sabiedrības un eksportēja dažādas preces (tostarp kokmateriālus, linu, vasku un kaņepes), galvenokārt uz Lielbritāniju tās plaukstošajai rūpniecībai, īpaši kuģubūvei. Bizness plauka, un pēc divdesmit laulības gadiem pāris nolēma pārcelties no Lielbritānijas uz Vidzemi un iegādājās vairākus muižas un citus īpašumus Cēsu apkārtnē.  

Dzīves pēdējos gados viņš nolēma pārbūvēt Kārļamuižas kungu māju un veikt pārmaiņas skaistajā ainavā, kas viņam atgādināja Skotijas bērnības laiku. Džeimss Pīrsons sāka ar jaunas, reprezentablas muižas ēkas celtniecību vietējai arhitektūrai netipiskā stilā. Viņš pārveidoja ne tikai galveno ēku, bet arī likvidēja kvadrātveida pagalmu, kas tika uzskatīts par vecmodīgu. Ievērojamā attālumā no dzīvojamās mājas viņš uzcēla jaunus staļļus un saimniecības pagalmu, kā arī paplašināja parku to papildinot ar krāšņiem augiem, celiņiem un alejām. Šiem darbiem tika nolīgti vācu amatnieki, par ko liecina Āraišu baznīcas ieraksti. Heincs Pirangs (Heinz Pirang) aprakstīja baroka stila ķieģeļu ēku kā ļoti iespaiīdīgu "maison de plaisance" jeb lauku muižu franču-holandiešu stilā. Džeimss Pīrsons nomira 1804. gada 16. jūlijā 63 gadu vecumā Kārļamuižā.

1819. gadā muižu nopirka zviedru izcelsmes pulkvedis, grāfs Jozefs fon Koskuls.  Viņš muižas centrālo daļu paplašināja ar jaunām ēkām - staļļiem, lopu kūti, krodziņu, dārznieka māju, ūdensdzirnavām un mājokļiem muižas kalpotājiem un dārznieku ģimenēm. Mūsdienās Kārļamuižas viesnīca atrodas kādreizējā muižas kalpotāju dzīvokļu mājā, kas celta 19. gadsimta vidū. Katrai ģimenei bija guļamistaba, virtuve un neliels pagrabs - pieliekamais. Katram dzīvoklim bija savs skurstenis un ieeja no ārpuses. Tās pašas ieejas un skursteņi ir saglabājušies un restaurēti arī mūsdienās. 

Viņa vienīgā meita Elizabete apprecējās ar grāfu Emanuelu fon Zīversu, Karla Eberharda fon Zīversa mazmazdēlu, un pēc Jozefa fon Koskules nāves 1863. gadā Kārļamuiža atkal kļuva par Zīversu dzimtas īpašumu.

Trešais nozīmīgais vēsturiskais notikums ir pomoloģiskā dārza un pirmās dārzkopības skolas  Baltijā izveide

1871. gadā pārbūvētā krodziņa ēkā tika izveidota pirmā dārzkopības skola Baltijā, un iestādei tika piešķirts divgadīgās dārzkopības skolas statuss (1890. gadā); tās absolventi bija kvalificēti dārzkopji. Skolu subsidēja valsts. 1890. gados par dārznieku mācījās arī latviešu gleznotājs Rūdolfs Pērle (1875-1917).

Eksportam audzēja augļu kokus, ogu krūmus, parka aleju kokus, dekoratīvos krūmus, rozes u. c. Katru gadu 60 hektāru platībā tika izaudzēti aptuveni 30 000 pārdodamu stādu. Produkcija tika reklamēta katalogā, ko publicēja katra gada augusta sākumā. Kokaudzētava bija viena no lielākajām Baltijā un piedāvāja ļoti plašu produkcijas klāstu.

Zaudējumi divdesmitajā gadsimtā

Pirmie bojājumi Kārļamuižas centrālajai ēkai tika nodarīti 1905. gada revolūcijas laikā, kad nodega skaistā muižas kungu māja. Pateicoties īpašnieku ieguldījumam, ēka 1912.gadā tika atjaunota. Taču vēl lielākus postījumus Kārļamuiža cieta pēc Pirmā pasaules kara; 1919. gada jūnijā, Latvijas Neatkarības kara laikā, muižas kungu māja otro reizi tika pārvērsta drupās. Tā vairs netika atjaunota.

Padomju laikā uz Kārļamuižas dārzkopības un pomoloģiskā dārza bāzes izveidoja kolhozu "Sarkanais karogs", kura laikā tika saglabāti un paplašināti aroniju un ābeļu dārzi.  Pēc Padomju Savienības sabrukuma vairs nepastāvēja neviena no kādreizējām muižas saimniecības struktūrām, un saimniecisko darbību turpināja tikai vecajās muižas dzirnavās izvietotā Kārļu zivju audzētava. Zivju audzētava gan toreiz, gan tagad apgādā apkārtni ar forelēm un turpina ielaist daudz foreļu mazuļu tuvējās upēs, lai foreļu nekad netrūktu.

Stepiņu ģimene, kas ticēja vietas nākotnei un tās kultūras mantojuma saglabāšanai, iegādājās vairākas vecas muižas ēkas, atjaunoja tās un 2006. gadā izveidoja viesnīcu "Kārļamuiža". Vecais parks ir papildināts ar jaunām pastaigu takām un skatu punktiem, kā arī ir sakopti vecie ābeļdārzi, kur saglabātas dažādas veco ābeļu šķirnes.

Elpu aizraujošas ainavas, smilšakmens iežu atsegumi joprojām priecē ceļotājus. Rūpīgs darbs, kultūrvēstures liecību izzināšana un saglabāšana, apkārtnes unikālā daba, ziedos ieslīguši ābeļdārzi un ceļotāju apbrīns Kārļamuižai palīdzēs atkal uzplaukt. 

  • 'KĀRĻU MUIŽA. Laiki un likteņi', Pārsla Pētersone, Jānis Stepiņš.  

  • Taimiņa, Aija. Voyage Pittoresque. Jeb gleznains ceļojums uz Kārļiem  pie Amatas. Iespiedgrafika. #3 (271/2004). 

  • Lancmanis, Imants. My Home is my Castle. Mistera Pīrsona celtais nams pie Amatas. Māksla Plus. Kultūras žurnāls. 2007. 4. 

  • Gailītis, Paulis. Kārļu vecais pomoloģiskais dārzs. Dārzkopības un Biškopības Žurnāls, 1940, Nr. 5, 226. lpp. 

  • 'KĀRĻU MUIŽA. Laiki un likteņi', Pārsla Pētersone, Jānis Stepiņš. 
  • Taimiņa, Aija. Voyage Pittoresque. Jeb gleznains ceļojums uz Kārļiem  pie Amatas. Iespiedgrafika. #3 (271/2004).
  • Lancmanis, Imants. My Home is my Castle. Mistera Pīrsona celtais nams pie Amatas. Māksla Plus. Kultūras žurnāls. 2007. 4.
  • Gailītis, Paulis. Kārļu vecais pomoloģiskais dārzs. Dārzkopības un Biškopības Žurnāls, 1940, Nr. 5, 226. lpp.