KĀRĻAMUIŽA

Hidden in Noble Silence

Āraišu ezerpils un brīvdabas muzejs

Muzejs atrodas 6 km attāluma no viesnīcas “Kārļamuiža”. Tas ir Baltijā pirmais arheloģiskais brīvdabas muzejs. Muzejā var apskatīt mājokļus, kādos dzīvojuši mūsu senči pirms tūktoš gadiem. Seno latgaļu 9. gs. dzīvesvietas rekonstrukcijas pamatā ir arheoloģiskajos izrakumos atrasto koka celtņu paliekas un senlietas. Arheoloģiskos izrakumus 20.gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados vadīja arhelogs Jānis Apals. Izrakumu gaitā atsedza un izpētīja turpat pusotra simta dažādu koka celtņu palieku, atrada ap 3500 senlietu un vairāk nekā 100 veselu vai saplēstu māla trauku.

Āraišu ezerpils

Labā saglabātība ļāva noskaidrot gan atsevišķu celtņu, gan visas ezerpils plānojumu, konstruktīvos risinājumus un arī tuvoties seno iedzīvotāju dzīvesveida izpratnei. Āraišu ezerpils rekonstrukcijai ir augsta vēsturiskās ticamības pakāpe un izcila kultūrvēsturiska nozīme visā Ziemeļeiropas reģionā.

Āraišu ezerpils bijusi pastāvīgi apdzīvota nocietināta dzīvesvieta, kas aizsardzības nolūkā celta uz mazas, pārplūstošas saliņas. Apbūvi no ārpuses apjoza aizsargceltnes, bet uz krastu veda virs akmeņaina sēkļa ierīkotā uzeja. Vienlaicīgi Āraišu ezerpilī dzīvoja apmēram 70 – 90 cilvēku.

Ezerpils iemītnieki nodarbojušies galvenokārt ar zemkopību, lopkopību, meža dravniecību, amatniecību un tirdzniecību. Nozīmīgu vietu viņu dzīvē ieņēma arī zveja un medības. Uzturs bija daudzveidīgs – graudaugi, rāceņi, gaļa, piens, medījumi un zivis. Matus sukāja ar kaula ķemmēm un saru susekļiem, bet drēbes mazgāja, velējot ar koka vālēm.

Ezerpils kāda ienaidnieka uzbrukuma rezultātā tika pilnīgi nodedzināta un pēc tam pamesta. Tās paliekas nokļuva zem ūdens gan būves pamatu nosēšanās, gan ezera līmeņa celšanās dēļ.
Blakus Āraišu ezerpilij atrodas Āraišu pilsdrupas (14-17.gs.) un akmens laikmeta un bronzas laikmeta apmetņu rekonstrukcijas.

Teksts sastādīts izmantojot izcilā arheologa Jāņa Apala darbus.
Tekstā tika izmantoti liela arheologa Jāņa Apala darbi.

Darba laiks

  • Darba laiks vasaras sezonā (no 1. aprīļa līdz 31.oktobrim):
  • Pirmdiena – Svētdiena no 09:00 – 19:00
  • Darba laiks ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31.martam):
  • Trešdiena – Svētdiena no 09:00 – 16:00

Ieejas maksa

  • Pieaugušajiem – €2,00
  • Studentiem, pensionāriem, skolēniem – €1,00
  • Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1-2 jaunieši (7-18g.v.) – €4,00
  • Bērniem līdz 7 g.v. – bezmaksas.

Gida pakalpojumi (ekskursija 1h garumā)

  • grupām latviešu valodā – €8,00
  • grupām svešvalodās – €16,00

Iespējams norēķināties skaidrā naudā vai ar elektroniskajām maksājumu kartēm!

Kontakti
Kase, tūrisma informācijas punkts: +371 25669935
Programmas, pasākumi: +371 25665528

Āraišu evaņģēliski luteriskā baznīca

Ap 1225.gadu celta Āraišu baznīca. Baznīcas interjerā ir 17. gs. galdniecības darinājumi (soli, kancele).

Āraišu vējdzirnavas

Araisi vējdzirnavas ir holandiešu tipa vējdzirnavas, kas celta 19. gadsimtā. Atjaunotas 20. gs. 80. gados. Apmeklētāji var aplūkot restaurēto dzirnavu iekārtu un izsekot graudu pārtapšanai miltos. Tās var apskatīt ar blakus dzīvojošo saimnieku laipnu atļauju.